Teknisk analys är en annan metod med vilken man kan hitta bra aktier att investera i. Man tittar här på statistik inom aktiehandel för att utvärdera aktier. Den här metoden har liksom fundamental analys funnits länge. Teknisk analys introducerades redan i slutet av 1800-talet av Charles Dow, som också grundade Wall Street Journal. Svenska Dagbladet har skrivit en del om teknisk analys; sök på “teknisk analys” där för att läsa mer.

Det som skiljer teknisk analys från fundamental sådan är att man här antar att all information om ett företag står att finna i aktiepriset. När man gör en teknisk analys försöker man utröna mönster i prisutvecklingen. Man behöver då inte analysera andra faktorer, som företagets intäkter och finansiella hälsa. Enligt de som arbetar med teknisk analys går all information att hitta i priset på aktien; hur det rör sig upp och ner på börsmarknaden. Detta ser man som ett resultat av tillgång och efterfrågan. En mer ingående genomgång av ett företags finanser och andra faktorer, som man gör inom fundamental analys, anses inte nödvändig.

Ett viktigt antagande man gör inom teknisk analys är att aktiens prisrörelser på marknaden tenderar att upprepa sig. Detta baserat på mänsklig psykologi, med känslor som rädsla och spänning. Vi är sociala varelser, och börsen påverkas starkt av kollektiva känslor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *