När man investerar sina pengar på börsen så är det viktigt att veta vad man gör. Det går inte att bara satsa på en aktie som verkar “het” och omskriven. Om man inte gör sin hemläxa först så riskerar man att förlora alla pengar man investerat. Därför är det bra att ha en väl utarbetad strategi i sina investeringar.

En välkänd metod är så kallad “fundamental analys”. Det är en av de äldsta sätten att hitta bra aktier att investera i. Det här är en aktiv strategi där man tittar på olika fundamentala faktorer hos ett företag för att se vilket värde en aktie egentligen borde ha, just nu och i framtiden. Dagens Nyheter har en del bra artiklar om hur fundamental analys används. För att läsa kan du gå in på deras hemsida och söka efter “fundamental analys”.

I en fundamental analys tittar man på företagets finansiella hälsa. Det innefattar dess intäkter, och här är företagets kvartalsrapport en bra källa till information. När intäkterna ökar brukar aktiens värde också öka.

Det finns en rad olika verktyg man kan använda för att utvärdera intäkterna i förhållande till marknaden. Det är inte bara det enskilda företagets intäkter som är viktiga i sammanhanget, utan också hur tillgång och efterfrågan ser ut, samt hälsan hos den globala ekonomin vid denna tidpunkt.

Företagets vinstmarginaler är en annan viktig del i utvärderingen, samt vilken framtida tillväxtmöjlighet som företaget har.

Man brukar även titta på hur bra ett företag är på att omvandla sina tillgångar till intäkter. Detta kallas “return on equity” på engelska, och brukar förkortas ROE. Ett bra ROE som visar på ett hälsosamt företag är ett värde runt fjorton.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *