Världen befinner sig nu i en klimatkris enligt majoriteten av alla klimatforskare. Det råder konsensus bland forskarna att det är människans aktiviteter som skapar stora utsläpp av växthusgaser, vilket i sin tur värmer upp planeten och skapar klimatförändringar. Dessa har nu gått så långt att man säger att vi befinner oss i en klimatkris, och i framtiden beräknar man att en miljon djurarter kommer att dö ut.

En stark drivande orsak bakom detta är vårt nuvarande ekonomiska system, som kräver ständig ekonomisk tillväxt för att fungera. Vi mäter vårt välstånd i BNP, eller bruttonationalprodukten. BNP brukar räknas som all ekonomisk aktivitet som skett i ett land, eller alla varor och tjänster som konsumerats, under ett års tid. På senare tid har detta dock börjat ifrågasättas som ett bra mått på god levnadsstandard.

I början av år 2019 var Nya Zeeland det första landet i världen som ersatte BNP, som är beroende av ständig ekonomisk tillväxt, med ett nytt sätt att mäta välmående. Där tittar man nu i stället på kapitalet inom den sociala, naturliga, mänskliga och finansiella sfären. Genom att väga samman dessa fyra områden kan landets politiska ledare se hur nationen egentligen mår. Detta är också ett mer långsiktigt och förebyggande sätt att möta de utmaningar som landet står inför.

För att läsa mer om forskning på hållbar ekonomi kan du gå in på KTH och söka på “ekonomisk hållbarhet”.

En ny, grönare kapitalism innebär att man inte bara ser på hur ekonomin växer, utan även tittar på vad det kostar med ekonomisk tillväxt. Tidigare har man ignorerat den sociala kostnaden av att släppa ut stora mängder växthusgaser, mikroplaster och miljögifter i naturen. Detta går dock inte att göra längre då det hotar vår överlevnad.

Genom att tänka om vad gäller vår ekonomi, och placera våra pengar i hållbara aktier och fonder, kan vi förändra världen till det bättre och skydda oss själva.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *