En bra strategi när man vill se sina pengar växa är att investera i aktieandelsfonder, på engelska “mutual funds”. En aktieandelsfond låter ett större antal investerare placera sitt kapital i finansiella tillgångar, som obligationer och aktiefonder. Mer specifikt bör man investera i de aktieandelsfonder som fokuserar på tillväxt, genom att satsa sina pengar i de företag som har en stor möjlighet att växa mer än andra på börsen. Detta kallas med en annan benämning för tillväxtinvestering.

Här kan du läsa om indexfonder, som är värdepappersfonder som går efter marknadsindex.

Som med mycket annat när det gäller investering är det dock viktigt att göra det vid rätt tillfälle. När ekonomin har en god tillväxt i övrigt, och när marknadscykeln är i en mogen fas, är det den mest gynnsamma tiden att placera sitt kapital på detta sätt.

När man investerar i tillväxt bör man dock vara medveten om att tillväxtaktier kan gå väldigt mycket upp och ner på börsen. Därför är den här strategin bäst för aktiva investerare som placerar sitt kapital på längre sikt; minst ett decennium är lämpligt i sammanhanget.

En annan sorts tillväxtstrategi är att man investerar i aktier med kortare cykler baserat på prisutveckling. Vissa aktieandelsfonder är inriktade så att när de ser att priset går uppåt och förväntar sig att den trenden fortsätter, så köper de aktien vid ett lägre pris och säljer sedan när aktien har gått upp ännu mer.

Man kan också göra så att man köper värdepapper, och sedan behåller dem under en längre tid, en sorts “köp och behåll”-strategi, på engelska “buy and hold”. Alla transaktioner där man köper och säljer aktier skapar ju kostnader, vilket gör att den slutliga vinsten blir mindre. Den här strategin finns det en lång rad olika varianter på, här kommer vi gå igenom några av dessa.

En vanlig variant är “kärna och satellit”, eller “core and satellite”. Den största delen av portföljen, eller kärnan, består av en “large cap” aktieandelsfond. “Large cap” innebär att företagets börsvärde är 1 miljard euro eller mer. Utöver kärnan har man sedan en rad mindre fonder, de så kallade satelliterna. Den här diversifieringen gör att risken blir lägre, samtidigt som man har större möjlighet till att få en bra utdelning.

Sedan har vi en annan variant på “buy and hold” som kallas den moderna portföljteorin, eller MPT. Här försöker investeraren att minimera risken och maximera utdelningen för sin portfölj. Även här kan man använda en kärna med satelliter, men det viktigaste är diversifieringen. Om man har en portfölj med stor variation så går det att ta med några aktier med större risk, men den sammanräknade, totala risken blir lägre om man ser på hela portföljen.

Man kan också göra så att man balanserar tre olika tillgångar mot varandra, som aktier, kontanter och obligationer. Detta kallas taktisk allokering av tillgångar och görs så att avkastningen ska bli så stor som möjligt i förhållande till ett index.

Det viktigaste när du väljer strategi är att den fungerar för just dig som investerare.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *