År 1460 grundades världens första börs i Antwerpen, Belgien. Här kan vi också hitta ursprunget till namnet “börs”. Antwerpen var nämligen Belgiens ekonomiska nav vid denna tid, och här levde och verkade den framgångsrika familjen Van der Beurze. På grund av detta kallades den första börsen för “Beurzen”. Det var i deras byggnad som man samlades för att bedriva handel med skulder, alltså inte med företagsandelar som man gör på dagens börsmarknad.

I Holland etablerades grunden till vårt moderna ekonomiska system på 1700- och 1800-talen. Det första företaget någonsin som sålde aktier, det vill säga andelar i sitt företag till allmänheten var Förenade Ostindiska Kompaniet (VOC). Detta privatägda företag, som bedrev handel och gjorde expeditioner, gjorde det möjligt för vanligt folk att köpa en andel i företaget.

Amerikas stockmarknad har en lång och brokig historia. År 1792 grundades New York-börsen i och med Buttonwood-överenskommelsen, som senare utvecklades till dagens börs i New York, NYSE.

Aktie- och fondmarknaden i Stockholm började när Börshuset byggdes 1778. I början och vid sekelskiftet runt 1800 handlade man dock mest med annat än värdepapper, bland annat köpte och sålde man växlar och kontrakt på varor. En viss handel skedde också med fondpapper.

Stockholms Fondbörs aktiva fas inleddes i februari 1863. I början av 1900-talet gjorde man bruk av ett uppropssystem, där noterade värdepapper ropades upp. Telefonens tekniska genombrott gjorde det möjligt att handla på börsen utan att vara fysiskt närvarande. Detta gjorde att börshandeln tog fart och att allt fler började handla i aktier.

I början av 1930-talet kom Kreuger-kraschen, som gav långvariga effekter på det svenska börslivet.

För att läsa mer om Stockholmsbörsens historia, kan du gå in på Wikipedia och söka efter “Stockholmsbörsen”.