Att börja investera i aktier och fonder är enklare än många tror, men det finns en hel del termer man behöver lära sig som nybörjare. Här går vi igenom några av dessa.

  • Aktie – En aktie är en del av ett företag, mer specifikt ett aktiebolag. Så när du köper en aktie så äger du en del av bolaget. Varför vill företagsägare sälja en del av sitt bolag kan man fråga sig. Jo, det beror oftast på att de vill ha in kapital. Det sker ofta när företaget just har bildats, eftersom man då behöver finansiering. Men även ett väletablerat aktiebolag kan behöva pengar till verksamheten. Man kan också göra en nyemission; se en mer ingående beskrivning av detta nedan. Här kan du läsa mer om vad en aktie är, och om aktieutdelning och aktiemarknaden i stort.
  • A- och B-aktier – Ett börsnoterat aktiebolag kan ha två olika typer av aktier, typ A och B. För att förstå skillnaden mellan A- och B-aktier måste man först känna till att varje aktiebolag har en årsstämma (också kallad bolagsstämma), där man träffas för att rösta om frågor som rör företaget. Som ägare av en A-aktie får du en röst vid årsstämman. En B-aktie ger däremot endast en tiondels röst. Det sker oftast mycket mer handel med B-aktier eftersom huvudägarna vill ha så många A-aktier som möjligt, och därmed mer inflytande över företaget.
  • Nyemission – När ett företag behöver få in mer kapital i verksamheten gör man en nyemission. Det betyder att man ger ut mer aktier, det vill säga andelar i företaget. Dessa aktier ges ofta ut till ett lägre pris än de befintliga, för att locka till köp. Efter att bolaget bestämt att en nyemission ska göras så startar företaget en teckningsperiod, där de som redan äger aktier i företaget får teckningsrätter som kan bytas mot nya aktier. Företaget skickar också ut information till övriga medborgare om att nya aktier finns att köpa. En nyemission leder till att de befintliga aktierna motsvarar en mindre företagsandel; det sker då en “utspädning”. De som redan äger aktier i företaget behöver nu alltså köpa fler aktier, för att inte minska sin andel.
  • Split – En split betyder att man delar upp en aktie till flera aktier, men de behåller fortfarande sitt värde. Du kan till exempel ha en aktie som är värd femtio kronor. Efter en split, där aktien delas upp i fem nya aktier, är varje aktie värd tio kronor. Den totala summan är fortfarande densamma.
  • Omvänd split – Det går också att göra en omvänd split, där man slår ihop flera aktier med mindre värde till en aktie. Till exempel om man har tio aktier som är värda 100 kronor var, och slår ihop dem till en aktie med värdet 1000 kr.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *