Som aktie- och fondköpare lever du i en världsekonomi som strävar efter ständig ekonomisk tillväxt. För att kunna uppnå detta använder vi allt mer fossila bränslen, bryter mer mineraler och använder mer naturresurser. Allt det som är grunden för livets väv och vår egen överlevnad som art, påverkar vi negativt för att kunna upprätthålla denna eviga tillväxt. Det går dock inte att ha evig tillväxt i ett slutet kretsloppssystem, till slut tar resurserna och utrymmet slut.

Därför börjar allt fler tala om alternativ till den ekonomin vi har idag. Om vi minskar tillväxten, eller till och med har negativ tillväxt, så kallad recession, är det bra för klimatet. Man har sett att utsläppen minskar vid lågkonjunkturer till exempel. Men med det system vi har idag, så resulterar recessioner också i kris, arbetslöshet och försämrade levnadsvillkor för befolkningen. Du kan läsa mer om recession genom att gå in på Dagens Nyheters hemsida och söka på “recession”.

Hur kan vi då frigöra oss ifrån denna ekonomi, vars uppbyggnad på sikt hotar oss som art? Går det att göra en grön omställning i vårt nuvarande system, eller måste vi riva ner allt och börja om?

Ett alternativ till vår nuvarande ekonomi är en cirkulär sådan. Det vill säga, i stället för att bara utvinna naturresurser ur jorden och skapa avfall i luften, haven och jorden som täpper till de naturliga systemen och försvårar vår överlevnad, så kan vi i stället återvinna de material vi använder. Det är ju precis detta naturen redan gör, det större, naturliga system som vårt mänskliga samhälle befinner sig i är ju cirkulärt.

Man har också föreslagit att låta Sveriges centralbank skapa pengar, i stället för som idag bankerna. Vi har idag en skulddriven ekonomi, nya pengar skapas genom att banken lånar ut pengar till medborgarna, vilket i sig driver penningskapandet. Genom att införa en e-krona, skulle i stället staten kunna skapa pengar.