De flesta som arbetar aktivt med sina besparingar väljer ofta att investera dessa i aktier eller fonder. Att investera i aktier och fonder är det klassiska sättet att investera för privatpersoner. Det är dessutom ofta bra investeringar vilka, historiskt och över tiden, har givit sina ägare en bra avkastning.

Ett intressant alternativ till att investera i aktier och fonder kan vara att köpa en bostadsrätt. Många privatpersoner som har investerat i en bostadsrätt har gjort en bra affär. Detta gäller särskilt de som har lyckats köpa sin bostadsrätt när det varit lågkonjunktur och bostadspriserna har sjunkit under längre tid. När sedan konjunkturen har vänt uppåt har prisutvecklingen på bostadsrätter följt med, vilket har lett till en mycket bra avkastning på investerat kapital för sin ägare.

De som kanske har gjort de bästa affärerna med bostadsrätter är de som har deltagit i ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. Enkelt förklarat innebär detta att ett antal personer som bor i hyresrätter bildar en bostadsrättsförening som därefter köper fastigheten varvid hyresrätterna ombildas till bostadsrätter.

Att ombilda hyresrätter till bostadsrätter är en komplicerad process och det är viktigt att man har kontroll på framför allt juridiken. Ofta anlitar man specialister vilka är specialiserade på bostadsrättsjuridik. Som exempel på ett sådant företag kan nämnas Nabo.se vilka är specialiserade på juridik för bostadsrättsföreningar och som har ett mycket gott rykte.

Genom att anlita ett företag som Nabo kan man vara säker på att man får tillgång till den juridiska och administrativa kompetens som är nödvändig i en bostadsrättsförening, särskilt i samband med en ombildning. Har man koll på både juridiken och ekonomin i samband med en ombildning av hyresrätter till bostadsrätter finns det goda förutsättningar för att medlemmarna i bostadsrättsföreningen kommer att göra en mycket bra affär.